tii gadno ne tr1gva
tii gadno ne tr1gvaПростият рефракторен телескоп се нарича Галилеев на името на голямия астроном. Голямата леща сабира светлината и оформя увеличеният образ на наблюдаван предмет. Рефлекторният телескоп (долу) вместо леща има огледал, което отразява светллината от наблюдавания предмет. Един вид рефлекторен микроскоп е наречен Нютонов на името на известния учен.