Помощ
Реклами
Помощ

І. Раздели
     1. Начало
          В раздел „Начало” можете да видите актуална информация за сайта.
     2. Изобретенията
          В раздел „Изобретенията” можете да изберете категория, в която за записами информации за изобретенията.
     3. Тестове
          В раздел „Тестове” можете да проверите своите знания.
     5. Помощ
          В раздел „Помощ” можете да разберете повече как е устроен сайта и какви са неговитв особености. Да си отговорите на вапросите по отделните страници.
ІI. Интерфейс
     1. Изобретенията
          В „Изобретенията” има дадени теми. С кликане на тази тема се показват отделните под теми.
     2. Тестове
          В „Тестове” има даден бутон "Старт" след натискането му ще се появи диалогов прозорец в който можете да нaпишете отговора си. Вазможностите са: 1; 2; 3; 4.
    

.:: © inventions.sou-drynovo.com - Великите изобретения - stefcho@sou-drynovo.com - 2009 © ::.