Речник
Реклами
Вавилон - Столоца на древна Месопотамия
Долап - Голямо колело с прикрепени на него кофи за вадени на вода, задвижвано то хора или коне чрез завъртане на свързан с него дълъг прът.
Звуковата бариера - Повишаване на въздушното налягане, когато скоростта на самолет доближава скороста на звука. При преминаване на звуковата бариера се чува силен рев.
Махало - В най-простата си форма - малка тежест, окачена на нишка, която се люлее. Старите степенни часовници с махало.
Месопотамия - Древна държава в земите между двете реки Тигър и Ефрат, къде- то сега е разположен Ирак. Двете реки се вливат в Персийския залив.
Мрикробите - Невидими за просто око организми.
Навигация - Нука за оределяне на пътя от едно място до друго. Това е и мтод за определяне на местоположението на кораб или самолет чрез уреди.
Ос - Прът, около който се въртят закачените на него колела.
Панта - Подвижна връзка, обикновенно изработена от метал, с която вратете се окачва на рамка и може да се отваря и затваря.
Спътник - Мехънизъм, който обикаля около планета, както Луната обикаля около Земята. Изкиствени спътници се изтрелват от Земята.
Транзистор - Малоко електронно устройство, използвано в компютри, радиопри- емници и телевизор, което управлява потока електрони като клапа.
Флопи диск - Пласмасов диск, който се поставя на компютър и може на него да се съхранява различна информация.

.:: © inventions.sou-drynovo.com - Великите изобретения - stefcho@sou-drynovo.com - 2009 © ::.