Парният локомотив
Реклами
tii gadno ne tr1gva      През 1801 г. англичанинът Ричърд Тревитик построил вагонетка, задвижвана от пара под вис- око налягане. Тя нямерила приложение в камено- въглените мини. Окочателното усъвършенстване на парната машина е дело на Джордж Стивънсън – син на позарнирар в каменовъглена мина. Той констроирал парна машина, чиято отработена пара излизала през специален комин. Така огънят в пеща се разго- рявал, мощността на машината се увеличавала и вече можела да движи локомотив по железни релси. С парния локомотив настъпила епохата на железопътниня транспорт. tii gadno ne tr1gvaНазад

.:: © inventions.sou-drynovo.com - Великите изобретения - stefcho@sou-drynovo.com - 2009 © ::.