Нефтена промишленост
Реклами
tii gadno ne tr1gva     Нефтът или петролът (букавалното зна- чение на наименованието е “замно масло”) е известен на хората още от древноста. В Библията се спо- менава, че Ной е използвал катран (вид нефтен продукр) за запълване на процепите в Ноевия ковчек. Първи китайците са започнали да доби- ват нефт предо около 2000 години. Египтяните са смазвали осите на колесниците си с нефт, който се процеждал от земините пластове. През 50-те године на миналия век са създанеди методи за извличане на парафин от шисти и за дистилиране на парафин от нефт. Парафинът се използва за горене в лампи, утоплителни уреди и печки там, където нямало електричество. Фермерите го използвали за гориво в тракторите си.
    Първият специален нефтен кладенец е направен в САЩ през 1859 г. от Едуин Л. Дрейк и така се поставя началото на нефтената промишленост. През 1856 г. Самю- ъл ван Сайкъл построява първият нефтопровод, дълъг 5 мили. Днес нефтопровод- ите за суров нефт са дълги хиляди километри.

Назад

.:: © inventions.sou-drynovo.com - Великите изобретения - stefcho@sou-drynovo.com - 2009 © ::.