Компютърът и бъдещето
Реклами
tii gadno ne tr1gva     Когато през 1832 г. Чарлс Бабидж започва работа по своята сметачна машина, той сигурно не е съзнавал какво начало поставя. Въпреки че не е довършил конструирането на машината си, идеите му са били правилно. Първият компютър е направен в САЩ през 1945 г. През 1947 г. е изработен транзисторът. Това дава възможност размерите на компютъра, дотогава голям колкото стая, да се смалят до пишеща машина. Косми- чески изследвания доведат до създаването на още по-малки компютри. Сега компютрите управляват движението по летища и пътища, контролират светофарите и ядрените електроцентрали, работят в автомо- билни заводи и в въгледобивните мини.
    Бъдещите компютри ще се проектират от компютри. Сега вече компютрите могат така да се пробрамират, че да разпознават човешки глас и да превеждат текстове от един език на друг. Те дори могат да четат мащинописен текст.
    Кухнята на бъдещето ще бъде проектирана, както сега са автоматичните перални. Яденето ще се приготвя без участието на човешка с микровълнови или обикновенните печки с ток и газ. Храните ще се преработват в напълно в автоматизирани предприятия.
tii gadno ne tr1gva     Новите начини за съхраневане на информация включват магнитната лента, флопи дискове, ком- пак дискове и холограмите. Всъщност холо- грамата е плосък негатив като фотогравския. Когато светлината минава през нея, се създава приизмерна снимка.

Назад

.:: © inventions.sou-drynovo.com - Великите изобретения - stefcho@sou-drynovo.com - 2009 © ::.